CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!


Chào mừng Thành viên thứ 110 -tuan khanh- tham gia vào Diễn Đàn của chúng ta!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Duc Toan (673)
trongnguyen (104)
nguyenlinh (90)
xuanhoa20 (36)
nth999 (34)
673 Số bài - 58%
104 Số bài - 9%
90 Số bài - 8%
62 Số bài - 5%
50 Số bài - 4%
42 Số bài - 4%
36 Số bài - 3%
35 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%

Share | 

 

 Tấm lòng nhân ái!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
14.05.10 4:56

avatar
Văn học và viết Entry .Online .....

Quản Lý

nguyenlinh

Quản Lý

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/halinh_lovely_miss/
Nữ
Tổng số bài gửi : 90
Điểm Thi Lịch Sử : 297
Hệ Thống Chấm Điểm : 9
Birthday : 08/07/1992
Ngày Tham Gia : 14/04/2010
Tuổi : 26
Đến từ : HẢI PHÒNG
Công Việc : Nữ sinh
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Văn học và viết Entry .Online .....

Bài gửiTiêu đề: Tấm lòng nhân ái!!!

 
?ôi bàn tay bé xíu, v?a xúc c?m v?a ?? ??u m?, bé Tr??ng nh? nhàng ?út t?ng thìa cho m? r?t thu?n th?c. M?t n?m nay, m?i vi?c ch?m sóc ng??i m? b? b?nh nan y ?ang lay l?t nh?ng ngày cu?i ??i ??u do c?u bé ch?a tròn 5 tu?i này lo h?t.

Ch?i b? con th? vì v? mang c?n b?nh t? th?n
D??i cái n?ng chói chang c?a mi?n ??t Tây Ninh, chúng tôi tìm ??n n?i ? c?a m? con cô giáo Võ Th? M?n ? ?p Ninh L?c, xã Ninh S?n, Th? xã Tây Ninh. Trong nhà c?n nhà m?c nát và ch?p vá, ??p vào m?t chúng tôi m?t hình ?nh nát lòng - m?t ??a tr? ch?a tròn 5 tu?i ?ang ?út t?ng thìa c?m cho ng??i m? n?m thoi thóp trên chi?c võng c?. Th?y khách ??n, ??a bé m?c b? ?? l?m lem v?i khoanh tay l? phép cúi chào r?i quay l?i ti?p t?c ?út c?m cho m?.Bé Tr??ng ?út c?m cho m? m?t cách thu?n th?c khi em ch? m?i g?n 5 tu?i

Không khí t?nh l?ng bu?i tr?a b? phá tan b?i ti?ng khóc ngh?n ngào c?a cô M?n khi vô tình chúng tôi h?i ??n cha bé Tr??ng.

Do hoàn c?nh nghèo khó nên mãi ??n n?m 40 tu?i cô giáo M?n m?i tìm cho mình ???c h?nh phúc v?i m?t ng??i ?àn ông góa v?. M?t n?m sau (n?m 2004), bé Mai Xuân Tr??ng chào ??i. Th?ng bé kháu kh?nh và gi?ng cha nh? ?úc. Lúc ?y cô c? t??ng s? ph?n ?ã m?m c??i v?i mình.

Nh?ng th?t éo le, ni?m h?nh phúc ?ó không kéo dài ???c lâu. Khi bé Tr??ng ???c h?n 2 tu?i c?ng là lúc cô M?n phát hi?n mình mang c?n b?nh hi?m nghèo.

N?m 2006, cô M?n th?y ng?c mình ?au bu?t, ch?y ch?a kh?p n?i nh?ng c?ng không tìm ra b?nh. ??n khi xu?ng b?nh vi?n ? TPHCM m?i r?ng r?i, cô b? ung th? ng?c ?ã di c?n. C?ng lúc ?y, cô ch?u thêm m?t ni?m ?au còn l?n h?n, ng??i ch?ng l?ng l?ng b? ?i không m?t l?i t? bi?t.

Khi ch?m m? xong, chú bé háo h?c moi trong t? ra khoe v?i chúng tôi nh?ng t?m hình ???c ch?p h?i ??u n?m.

Mân mê nh?ng t?m hình, bé Tr??ng ch? vào b? qu?n áo m?i nguyên trong t?, khoe: "M? nh? dì mua m?t t?n 30.000 ??ng ??y. Nh?ng c?ng t? ?ó ??n nay con ch?a m?c, còn ?? dành".

M? ?m. Cha b? ?i. Bé Tr??ng thua thi?t ?? ???ng. M?t n?m nay, khi c?n b?nh c?a m? tr? nên tr?m tr?ng, không th? ?i l?i, thì t?t c? công vi?c trong nhà ??u ??n tay bé. Ngày qua ngày, Tr??ng d?n quen v?i công vi?c nhà và tr? thành tr? c?t c?a gia ?ình khi ch?a tròn 5 tu?i.

Chúng tôi h?i Tr??ng th??ng làm gì giúp m?, bé nhanh nh?u tr? l?i: “Con bi?t vo g?o, n?u c?m, nhi?u th? l?m”. Ng??i nh? xíu, m?i l?n b?c c?m chú bé ph?i trèo lên chi?c gh? r?i m?i v?i tay t?i ch? c?m ?i?n. “Th?y con nh? ti?p xúc v?i ?i?n nguy hi?m nh?ng c?ng ?ành nhìn con làm vì ng??i không th? ng?i d?y ???c”, cô M?n th? dài.

C?u bé 5 tu?i này m?y n?m nay ??u t? ch?m lo cho b?n thân mình: t? t?m r?a, t? ?n, t? ch?i, t? h?c. Nhìn chúng b?n ???c ba m? ?ón ??a, ???c ch?i ?? trò trong tr?a n?ng, thèm l?m nh?ng cu c?u không dám ?i ch?i xa, ch? qu?n quanh bên m?, “? nhà còn xoa d?u, bóp tay cho m? ?? ?au”.

V?a cho m? ?n, bé Tr??ng v?a bóp tay cho m?

“Th?y thu?c nh?” này còn thu?c n?m lòng nh?ng bài thu?c dân gian s?c cho m?. Ch?a ý th?c ???c m?c ?? hi?m nghèo c?a c?n b?nh mà m? ?ang mang, Tr??ng ch? ngh? “có thu?c cho m? u?ng là kh?i b?nh” nên h?ng ngày, khi dì r?nh, Tr??ng l?i nh? dì d?t ?i tìm lá thu?c.

“T?i cháu nh?t là nh?ng khi T?t ho?c Trung thu, nhìn nh?ng ??a tr? khác ???c b? m? ch? ?i ch?i, mua quà. Con mình ch? bi?t nhìn theo các b?n...”, cô M?n ngh?n l?i. Nh?ng lúc nh? v?y, Tr??ng ch? ôm m? mà nói: “Con không c?n quà ?âu. M? dành ti?n tr? h?t b?nh, m? ??ng ch?t nghe m?!”.

D?u ch?m h?t cho m?t cô giáo có tâm v?i ngh?


Cô Võ Th? M?n, n?m nay 45 tu?i, nguyên là giáo viên d?y ??a tr??ng THCS Nguy?n Tri Ph??ng (TX Tây Ninh). ??u n?m 2007, cô M?n b? ?au ? vùng ng?c và tay trái, khám m?i phát hi?n mình b? ung th? ?ang di c?n không th? ph?u thu?t ???c. Các bác s? ?i?u tr? c?ng ch? cho thu?c u?ng ?? ng?n ch?n s? phát tri?n c?a kh?i u, nh?ng v?n không gi?m.

Hi?n cô và con trai, bé Mai Xuân Tr??ng, 5 tu?i ?ang tá túc t?i nhà ng??i ch? th? hai ? 271/3 ?p Ninh L?c, Ninh S?n, TX Tây Ninh (?i?n tho?i: 01264902397).
M??i tám n?m ??ng trên b?c gi?ng, bi?t bao th? h? h?c trò qua l?p c?a cô.
Su?t 18 n?m ?i d?y, cô M?n luôn ???c x?p lo?i lao ??ng gi?i. N?u cô d?y thêm 2 n?m n?a thì có l? nay ?ã nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n Nhà giáo ?u tú v?i 20 n?m c?ng hi?n r?i. ?y v?y mà t? khi ngh? d?y ??n nay ?ã m?t n?m, cô M?n v?n ch?a nh?n ???c gi?i quy?t ch? ?? ngh? h?u s?m.

Kh? nén ti?ng rên trong nh?ng c?n ?au gi?ng xé trong x??ng trong th?t, cô M?n ngh?n ngào k? l?i: B?nh phát càng n?ng, c?n ?au d?n d?p, chi phí thu?c men t?n kém vô cùng. C? tháng l??ng giáo viên không ?? chi cho m?t l?n xu?ng thành ph? tr? b?nh. Kh?i u di c?n gây l? loét nên cô ?ành ph?i ngh? d?y.

Cô M?n v?i nh?ng t?m b?ng ch?ng nh?n lao ??ng gi?i nh?ng n?m còn ?i d?y

C?n r?ng ch?u ??ng khi c?n ?au hành h?, không ki?m ?âu ra ti?n ch?a tr?, cô b?m b?ng bán n?n nhà nh? là ch? trú m?a n?ng c?a hai m? con, ???c t?ng c?ng 32 tri?u. Nh?ng s? ti?n này c?ng nhanh chóng ??i nón ra ?i theo nh?ng ??n thu?c.

Ti?n không, nhà c?a không, hai m? con d?t díu nhau v? tá túc t?i nhà ng??i ch? th? hai v?n c?ng không gì khá gi? h?n.

Trong c?n nhà ch?p vá, ch? lành ít h?n ch? th?ng, cô M?n khóc su?t trong bu?i trò chuy?n cùng chúng tôi. “N?i kh? c?c, ?au ??n c?a tôi ch? bi?t kêu tr?i cho th?u, nh?ng tôi “?i” không ??ng, vì bé Tr??ng còn bé quá”…

B?a c?m c?a m? con bé Tr??ng ch? có canh và n??c t??ng
Chúng tôi ra v? trong n?i day d?t “ch?t không ??ng” c?a cô giáo M?n và b??c chân lon ton g?i v?i theo c?a cu Tr??ng “L?n sau xu?ng, cô chú… cho con… m?t hình siêu nhân nghen!”.

Chút vòi v?nh r?t rè c?a “ng??i ?àn ông tr? c?t” 5 tu?i nh? l??i dao c?a vào lòng chúng tôi. ??ng sau s? can ??m c?a “ng??i ?àn ông tr? c?t” kia, v?n là tâm h?n c?a m?t ??a tr?…

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1. Cô Võ Th? M?n - 271/3 ?p Ninh L?c, Ninh S?n, TX Tây Ninh (?i?n tho?i: 01264902397).
2. Qu? Nhân ái - Báo Khuy?n h?c và Dân trí - Báo ?i?n t? Dân trí (Hà N?i)
S? 2/48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:


\n
quynhanai@dantri.com.vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó</A>* Tài kho?n VN?:

Tên TK: Báo Khuy?n h?c & Dân trí

S? TK: 10 201 0000 220 639

T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m
* Tài kho?n USD:
Tên TK : Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code : ICBVVNVX106
T?i : Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng thành ph? Hà N?i
3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122
VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguy?n V?n ??u, ph??ng 6 qu?n Bình Th?nh. Tel: 08. 35107. 331VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 071.3.733.269

Lê Ph??ng - Trung Kiên


Vietbao (Theo: Dân trí)


14.05.10 5:20

avatar
Xem phim, Cafe, Online....

Quản Lý

Duc Toan

Quản Lý

Xem lý lịch thành viên http://lichsu-ctu.info
Nam
Tổng số bài gửi : 673
Điểm Thi Lịch Sử : 102325
Hệ Thống Chấm Điểm : 159
Birthday : 20/11/1988
Ngày Tham Gia : 11/04/2010
Tuổi : 29
Đến từ : Trường Đại học Cần Thơ
Công Việc : Giảng Viên
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Xem phim, Cafe, Online....

Bài gửiTiêu đề: Re: Tấm lòng nhân ái!!!

 
Kính mong các nhà hảo tâm, các bạn sinh viên hãy giúp đỡ gia đình Cô Mến và bé Trường vượt qua cơn khó khăn nầy!!!
Cứ đi rồi sẽ gặp! Cứ dấn thân rồi sẽ thành công! Cứ kiên trì rồi sẽ thắng!
Nguyễn Đức Toàn
Phone: 0978 883 183
Email: ductoan@ctu.edu.vn
Website: http://diendanlichsu.forum-viet.com
 

Tấm lòng nhân ái!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Khu vực cộng đồng-
Copyright ©2010 - 2012
Design by by Nguyen Duc Toan
Bản quyền by Nguyen Duc Toan
Nickname: nguyenductoan201188.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2010 - 2013
Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs